Inspiration til undervisning

IMG_1238

Romanen KODEKS handler om tre unge mennesker, der blandt andet bruger deres tid på at gå i skole. Nu kan man hente inspiration til undervisningsmateriale, hvis nogen skulle få lyst til at læse KODEKS med sin klasse.

Materialet er opdelt i afsnit om for eksempel: Personkarakteristik og miljøbeskrivelse, Synsvinkler, Indlevelse og er sat op med aktiviteterne sammenstillet med kompetence- og læringsmål.

Materialet kan hentes her:

Inspiration til undervisningsforløb Kodeks